Актуално

Съобщение
Уведомяваме Ви, че съгласно подписан договор между „ Алианц Банк България “АД и УД „Общинска банка – Асет Мениджмънт“ ЕАД и решения на КФН №607 и №608, УД „Общинска банка – Асет Мениджмънт“ ЕАД замени банката депозитар на „ДФ Общинска Банка – Балансиран“ и „ ДФ Общинска Банка Перспектива“ - „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с „Алианц Банк България “АД. Всички актуални документи са налични в офисите на „Общинска Банка“ АД, гр.София, ул.Врабча №6, както и на интернет сайта на УД„ Общинска банка – Асет Мениджмънт“ ЕАД www.mbam.bg.

контакт

Седалище:
ул. "Врабча" № 10, гр. София 1000, България

Тел: 02/935 65 22
mbam@municipalbank.bg