Актуално

Най-висок доход за "Общинска банка Перспектива"

Мениджърите на взаимните фондове са подходили с оптимизъм през миналата година и са поемали по-големи рискове, коментират от Българската асоциация на инвестиционните мениджъри. Това е измерено чрез т.нар. бета-коефициент, който за миналата година е бил по-висок средно за пазара, отколкото през 2010 г. По техни данни с най-висок доход сред рисковите фондове през миналата година са били "Общинска банка Перспектива" (7.5%), "ОББ Патримониум земя" (7.5%) и "Алфа индекс имоти" (4.5%).

контакт

Седалище:
ул. "Врабча" № 10, гр. София 1000, България

Тел: 02/935 65 22
mbam@municipalbank.bg